Как да започна обучение ?

Здравейте,

Вие се намирате в модула за на Център за дистанционно обучение

Вашето обучение ще протече в няколко стъпки.

За да можете да четете всички текстове и видео материали, трябва да имате инсталирани на компютъра си програми за четене на PDF файлове  PDF и видео файлове /примерно VLC VLC /.

Курсът е тематичен, състои се от отделни теми /презентации/.

Вие може да влизате във всяка тема /презентация/ по всяко време, независимо от последователността им.

Презентациите са PDF формат PDF. Презентацията носи името на темата. След "кликване" върху нея тя се отваря в отделен прозорец.

След презентациите има и тест, който трябва да попълните. Дадени са възможности за повторно попълване на теста.

Вашето обучение ще завърши, след като преминете през всички презентации и попълните съответния тест.

Когато прецените, че сте завършили обучението, отивате в секцията "Приключване на обучението". Следвайте инструкциите в нея. След попълване на  полетата за приключило обучение, ще получим автоматично E-mail от Вас за приключило обучение.

Ще проверим Вашето участие в обучението и попълнените от Вас тестове. По Е-мейл ще Ви уведомим за резултата и ще Ви изпратим  удостоверението за завършено обучение /курс/. По пощата на посочения от Вас адрес ще изпратим оригинала на удостоверението за завършено обучение /курс/.

Материалите предоставени Ви по време на обучението /презентации PDF, текстове text, видео файлове film и др./ са само за Ваше ползване, за целите на обучението. Нямате право да ги предоставяте на други лица и субекти, както и да ги разпространявате под каквато и да е форма. 

Ако по време на обучението Ви възникнат въпроси, или проблеми с програмата и на същите няма отговор в секция "Въпроси и отговори" , моля да се обърнете към нас на :

Last modified: Saturday, 11 October 2014, 2:12 PM